ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ibanner
 • Kickoff 16May67 New 086e34757db23a3c9868d5c2226a3afa
 • plant67
 • plan5year
 • no gift

  บริการหน่วยงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายวิศษฐ์ ศรีสุวรรณ์
  นายวงศ์ชัย ไชยโย
  นายสัญญาชัย กองเขต

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับ นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์
  • การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
  • ขั้นตอนและระยะเวลาขอกู้เงิน
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับ นายกิตติศักดิ์ ภูวิโรจน์

  • การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)

  • ขั้นตอนและระยะเวลาขอกู้เงิน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
  สำนักงาน ก.พ.
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  จังหวัดอ่างทอง
  กรมบัญชีกลาง

  เมนูอื่นๆ

  Action plan 2567
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  โปรไฟล์สหกรณ์
  กลุ่มเกษตรกร
  กลุ่มอาชีพ
  System
  Info Cpd Angthong
  ระบบรายงานปริมาณธุรกิจ
  ระบบ mis
  ระบบฐานข้อมูล
  ระบบประเมินความเข้มแข็ง
  ระบบบันทึกคำแนะนำ
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  Peoples Guide
  youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepink.com
  Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

  BACK TO TOP
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง